Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inkaso pohledávek

door.jpg

Inkaso  pohledávek

Kontaktujeme dlužníka a doporučíme rychlou úhradu vaší pohledávky. Obvykle dlužník na základě osobního pohovoru pozitivně přistoupí k řešení svého dluhu a pohledávku uhradí.  

V případech, že se dlužník skrývá nebo se jinak vyhýbá komunikaci, zajistíme jeho dohledání, oslovíme ho naším jménem a vyzveme k úhradě dlužné částky na váš účet nebo na účet advokátní úschovy, případně k hotovostní úhradě. Vysvětlíme dlužníkovi jeho možnosti a způsob co nejrychlejší úhrady (úvěry, zpeněžení jeho majetku atd.). Také poučíme dlužníka, že výhružky PČR nebo právním zástupcem, jsou liché, neboť tyto subjekty dlužníka před věřiteli neochrání.

Občas se stává, že dlužník si někdy neuvědomuje rizika své pozice dlužníka. Neví nebo nechápe, že pohledávka je volně obchodovatelná a díky této skutečnosti může skončit v rukou cizích státních příslušníků, kteří v ČR tyto pohledávky hromadně vykupují a poté pohledávky vymáhají prostřednictvím soudů nebo svých "vymahačů". Tím se značně zvyšuje konečná výše pohledávky, často i o jednonásobek nominální hodnoty pohledávky (náklady právního zastoupení, SOP, úroky z prodlení, smluvní pokuty a v neposlední řadě i náklady exekučního řízení)